Bestuursleden - Board
 
 
 
Voorzitter/ Chairman
Adri Schagen

fitzz@xs4all.nl
+31(0)6-53957573
Secretaris/ Secretary
Hein Hoonakker

hein@hoonakker.nl
+31(0)6-45424742
Penningmeester/ Treasures
Willem Doorman

getlocal@mac.com
+31(0)6-41641971
Bestuurslid/ Member of the board
Matthias Cleerdin

m.cleerdin@chello.nl
+31(0)6-53479849
Bestuurslid/ Member of the board
Frans van den Bemd
+31(0)6-53443395
 
 
 
Huidig bestuur     Current board